Categorías

Cirugía Dr. Ike Ahmed

Implante: Johnson & Johnson Vision EYHANCE 22.00DP
  • Catarata OI traumática
  • Rotura de iris
  • Subluxación del cristalino
  • Vítreo en cámara anterior
Faco microcoaxial con ALCON CENTURION VISION SYSTEM Microscopio ZEISS LUMERA 700 Dispositivos ENDO: EQUIPSA